Na een eerste kennismakingsgesprek en een inventarisatie van uw wensen ontvangt u ons voorstel op maat voorzien van een prijs indicatie voor het hele congres. Indien dit binnen uw wensen en uw budget valt, wordt een vervolg afspraak gemaakt. In dit vervolg gesprek worden onderstaande punten besproken.

1. Programma opzet
2. Begroting en financiën
3. Opzetten planning
4. Sponsoring
5. Promotie en marketing
6. Begeleiding
7. Registratie en accreditatie
8. Evaluatie

 

chairs

 

1. Programma opzet
“Inventarisatie van uw wensen en ideeën”
• Datum kiezen
• Locatie keuze
• Budget
• Plan van Aanpak
• Programma
• SPrekers

naar boven
2. Begroting en financiën
“Voor ieder budget een passende bijeenkomst”
• Opzet begroting
• Budgetbeheer / budgetbewaking
• Liquiditeitsprognose
• Verzekering


3. Opzetten planning
“Uw wensen worden omgezet in werkelijkheid”
• Locatie 
• Programma
• Catering 
• Audiovisuele middelen / begeleiding    
• Spreker(sbegeleiding)


naar boven

4. Sponsoring
“Win-win-win voor sponsor, deelnemer en organisator”
• Onderzoek potentiële sponsors / standhouders 
• Opstellen sponsorplan / sponsorpakket / tijdschema 
• Benaderen en contracteren van sponsoren


5. Promotie / marketing
“De juiste aandacht voor uw bijeenkomst
• Vaststellen doelgroep
• Publiciteitsplan
• Communicatie
• Reclame
• Website
• Promotieartikelen


naar boven

6. Begeleiding
“Van A tot Z”
• Deelnemers ontvangst en registratie
• Begeleiding van;
o Sprekers
o Organisatie
o Deelnemers
o Sponsoren
o Leveranciers


7. Registratie en Accreditatie
“ Administratieve afhandeling nemen wij u graag uit handen “
• Verzenden van uitnodigingen
• Registratie deelnemers (online - 24hrs )
• Bevestiging van aanmelden
• Correspondentie met deelnemers
• Financiële administratie
• Informatie (actuele stand) aantal deelnemers
• Produceren van badges en deelnemerslijsten
• Bemiddeling bij hotelreserveringen
• Certificaten van deelname
• Aanvraag en verwerking van accreditatie


naar boven

8. Evaluatie
“Het was goed, maar kan het nog beter? “
• Programma
• Financiën
• Locatie
• Sponsoring
• Promotie
• Begeleiding / organisatie